print

BOOK:

  1. С.Амгалан. "Токио хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй" ном, ISBN: 978-99978-1-042-7, "Интерпресс" ХХК, 7/2017, 200, 16.3 х.х
  2. С.Амгалан. "Парис хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй" ном, "Интерпресс" ХХК, 9/2016, 97, 8.0 х.х
  3. Э.Нинжгарав, Д.Сүнжидмаа, Б.Лхагвадулам, Б.Мөнхбаяр, Ц.Цацрал, С.Амгалан, С.Энхболд. "Ногоон барилга" сурах бичиг, ISBN: 978-99962-78-38-9, "Тотал пресс" ХХК, 9/18/2014, 196, 15 х.х
  4. Хелмут Ботт, "Хотжихуйн онол ба амьдрах орчин" номын редакци, DDC.720. Г-531, ISNB. 978-999, "Bitpress" ХХК, 10/10/2014, 50 х.х
  5. Ж.Гомбо, "Хот төлөвлөлтийн үндэс" номын редакци, Улаанбаатар,11/29/2013,350

BUILDING CODE / БНбД:

  1. Ж.Гэрэлхүү, А.Өэлүн, С.Амгалан. "Орон сууц, олон нийтийн барилгын хашлага бүтээцийн дуу тусгаарлалт", БД 23-104-13, Монгол Улсын Барилга Хот байгуулалтын яам, 10/13/2013, 52