Master's Thesis Supervision

SUPERVISION FOR THE GRADUATE THESIS
Academic supervisor Amgalan Sukhbaatar
Department of Architecture, School of Civil Engineering and Architecture, Mongolian University of Science and Technology

2014 - 2015 Fall semester
 1. Urantsetseg.M / Urban sport and urban space (in case of Ulaanbaatar city)

2014 - 2015 Spring semester
 1. Otgon-Erdene.Ch / Study on the use of kindergarten outdoor space
 2. Selenge.E / The relationship between public open space and children's use 

2015 - 2016 Fall semester
 1. Byambazaya.D / The modelling to increase natural light in indoor space
 2. Nyamgaram.D / Architectural study on the historical buildings from 20th century, in case of Ulaanbaatar city

2015 - 2016 Spring semester
 1. Urantuul.Ts / Availability of parking lots in residential district
 2. Khishigjargal.Ts / The relationship between travel behavior and residential neighborhood characteristics

2016 - 2017 Fall semester
 1. Mandakhnaran.P / The assessment tool for "green" residential building
 2. Batzaya.B / The urban sustainability indicators

2016 - 2017 Spring semester
 1. Undraa.B / The urban morphological analysis of Ulaanbaatar city
 2. Uchral.B / The effect of commercial space on shopping behaviour
 3. Sugarmaa.Ts / The use of residential indoor space and residents life style

2018 - 2019 Fall semester
 1. Davaanorov.B / Wind effect modeling for the planing of urban space, urban density and form of the buildings
 2. Batzaya.B / The study of the styles of modern architecture in Mongolia


МАГИСТРЫН СУДАЛГААНЫ АЖЛУУД
Удирдагч багш: С.Амгалан

 1. М.Уранцэцэг / Урбан спорт ба хотын орон зай (Улаанбаатар хотын жишээн дээр)
 2. Ч.Отгон-Эрдэнэ / Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын эдэлбэр газрын ашиглалт, түүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх судалгаа
 3. Э.Сэлэнгэ / Нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай дахь хүүхдүүдийн хэрэглээ ба харилцан хамаарал
 4. Д.Бямбазаяа / Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломжийг загварчлах  
 5. Б.Нямгарам / Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа
 6. Ц.Урантуул / Орон сууцны хорооллын авто зогсоолын хүрэлцээ
 7. Б.Хишигжаргал / Зорчих төлөв байдал, хандлага ба амьдрах орчны хамаарал
 8. П.Мандахнаран / "Ногоон" сууцны барилгын үнэлгээ 
 9. Б.Батзаяа / Хотын тогтвортой байдлын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд
 10. Б.Ундраа / Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт 
 11. Э.Учрал / Дэлгүүрийн дотоод орон зай худалдан авалтад нөлөөлөх нь 
 12. Ц.Сугармаа / Сууцан орчны битүү орон зайн хэрэглээ ба оршин суугчдын амьдралын хэв маяг
 13. Б.Давааноров / Барилгын хэлбэр, барилгажилтын нягтрал, орон зайн төлөвлөлтөнд нөлөөлөх зонхилох салхины урсгалын загварчлал 
 14. Б.Батзаяа / Орчин үеийн архитектурын судалгаа